Người ChốI - Donggiup.vnNgười ChốI - Donggiup.vn

Người Chối

Donggiup.vn (sau đây gọi là Donggiup) là một trang web so sánh sản phẩm tài chính độc lập. Donggiup không phải là nhà cung cấp dịch vụ tài chính và không thể tư vấn tài chính trực tiếp.

Nội dung trên Donggiup.vn được cung cấp trên mạng vì mục đích thông tin chung và nội dung đó được lấy từ trang web của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp giống nhau. Nó không cấu thành lời khuyên (tài chính, đầu tư hay cách khác) cũng như bất kỳ phần nào của nội dung cấu thành một đề nghị mở có khả năng hình thành cơ sở của hợp đồng. Donggiup cố gắng đảm bảo thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật, tuy nhiên, Donggiup không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng bất kỳ điều gì được viết ở đây là chính xác 100%, kịp thời, đầy đủ hoặc có liên quan đến giải pháp của bất kỳ vấn đề nào mà khách truy cập có thể gặp phải. Một chuyên gia nên được tư vấn cho lời khuyên cụ thể liên quan đến nội dung của trang web này. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Donggiup.vn từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm cả những chất lượng có thể bán được hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan đến việc xuất bản nội dung này.

Đôi khi Donggiup.vn có thể bao gồm các tuyên bố, ý kiến ​​hoặc quan điểm của bên thứ ba. Mặc dù Donggiup.vn đôi khi có thể tham chiếu đến nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định theo tên của nó, nhưng nó không tạo thành sự chứng thực của Donggiup. Donggiup.vn từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào, không chính xác, thiếu sót, nội dung sai lệch hoặc phỉ báng. Là khách truy cập hoặc người dùng đã đăng ký của Donggiup, bạn không nên dựa vào bất kỳ nội dung nào này mà không tìm kiếm lời khuyên tài chính từ một chuyên gia có trình độ chuyên môn.

Tên sản phẩm, logo, nhãn hiệu và các nhãn hiệu khác được đề cập trong trang web của Donggiup là tài sản của chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng của họ. Những chủ sở hữu nhãn hiệu này không liên kết cũng như không liên kết với Donggiup hoặc trang web của chúng tôi và họ không tài trợ hoặc xác nhận tài liệu của chúng tôi.

Donggiup đặc biệt loại trừ trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù phát sinh từ việc sử dụng trang web này hay bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang web này. Donggiup.vn có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi nội dung của trang web này mà không cần thông báo trước.

Trang web này sử dụng cookie cá nhân và các trang khác để tối ưu hóa chuyến thăm của bạn. Việc bạn tiếp tục khám phá trang web này có nghĩa là bạn đồng ý với việc sử dụng chúng Chính sách bánh quy.
Tôi chấp nhận